Een nieuw autobelasting plan

Wellicht hebt u het al gelezen of gehoord in de media: er is een plan gepresenteerd voor de hervorming van het huidige autobelastingstelsel. De reden voor dat plan is het behalen van de aangescherpte Europese CO2 doelen. Maar wat betekent dit voor autorijdend Nederland? En wie zijn de initiatiefnemers? 

Het plan is een initiatief van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens van RAI Vereniging, ANWB, BOVAG, VNA en Natuur&Milieu. Op 12 mei is het plan aan geboden aan de politieke partijen. Naast meer CO2 besparing moet het plan, tegen verantwoorde kosten, ook leiden tot een stabieler en voorspelbaarder autobelastingsysteem.

Onafhankelijke berekeningen wijzen uit dat hierdoor in 2030 het aandeel van elektrische auto’s in het totale Nederlandse wagenpark moet zijn toegenomen tot 16,8 procent, en dat tegen die tijd bijna een kwart van alle gereden voertuigkilometers elektrisch zal zijn. Maar de elektrificatie van het wagenpark slechts circa 1/3 van de benodigde bijdrage levert. Sturing op bewuster reisgedrag en inzet van hernieuwbare brandstoffen maken het plaatje compleet.

Het plan in hoofdlijnen

  • Zo snel mogelijk starten met de voorbereiding voor Betalen naar Gebruik (BnG) met een tarief gebaseerd op CO2-emissie door de invoering daarvan in de komende Kabinetsperiode vast te leggen
  • Snelle instroom van nulemissie-voertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers
  • Sturing op gedragsbe√Įnvloeding: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken bij aankoop- en reisbewegingen. Dit bevordert onder meer de snelle instroom van energiezuinige modellen zoals plug-in hybrides
  • Het gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul emissie nog niet mogelijk is

In onderstaande video wordt het plan kort en bondig uitgelegd. Meer weten? Dat kan op www.toekomstautobelastingen.nl, door verder te lezen op onze Electric pagina’s of contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder!

Handtekening Frank

Meer over elektrisch rijden

Hulp nodig?

Wij helpen je graag! Neem gerust contact met ons op.

Chat
Snel contact

Webcare
@FrankVanemanAutomotive

Youtube
@FrankVanemanAutomotive